กฟผ.ดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานปลูกได้ NPS

« Back to news & activity