เกี่ยวกับเอ็นพีเอส

ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน
รูปแบบ ขนาด แสดง ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาศ 3/2564 PDF 700 KB
งบการเงินไตรมาศ 2/2564 PDF 1.28 MB
งบการเงินไตรมาศ 1/2564 PDF 450 KB
รูปแบบ ขนาด แสดง ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2563 PDF 3.07 MB
งบการเงินไตรมาศ 3/2563 PDF 764 KB
งบการเงินไตรมาศ 2/2563 PDF 754 KB
งบการเงินไตรมาศ 1/2563 PDF 675 KB
รูปแบบ ขนาด แสดง ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2562 PDF 1.30 MB
งบการเงินไตรมาศ 3/2562 PDF 843 KB
งบการเงินไตรมาศ 2/2562 PDF 783 KB
งบการเงินไตรมาศ 1/2562 PDF 726 KB
รูปแบบ ขนาด แสดง ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2561 PDF 1.37 MB
งบการเงินไตรมาศ 3/2561 PDF 762 KB
งบการเงินไตรมาศ 2/2561 PDF 752 KB
งบการเงินไตรมาศ 1/2561 PDF 709 KB
รูปแบบ ขนาด แสดง ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2560 PDF 1.31 MB
งบการเงินไตรมาศ 3/2560 PDF 790 KB
งบการเงินไตรมาศ 2/2560 PDF 798 KB
งบการเงินไตรมาศ 1/2560 PDF 747 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รูปแบบ ขนาด แสดง ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2563 PDF 127 KB
รูปแบบ ขนาด แสดง ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2562 PDF 102 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2562 PDF 93.3 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2562 PDF 97.5 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2562 PDF 93.9 KB
รูปแบบ ขนาด แสดง ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2561 PDF 91.8 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2561 PDF 1.29 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2561 PDF 97.7 KB
รูปแบบ ขนาด แสดง ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2560 PDF 1.23 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 1/2560 PDF 89.6 KB
รูปแบบ ขนาด แสดง ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2559 PDF 1.09 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 3/2559 PDF 118 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2/2559 PDF 109 KB