ข้อมูลโครงการ

โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

โรงไฟฟ้าบิทูมินัสผสมชีวมวล 426 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าชีวมวล 220.08 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าจากน้ำมันยางไม้ 70.04 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตติดตั้งรวม 716.12 เมกะวัตต์


โรงไฟฟ้าบิทูมินัสผสมชีวมวล

จำนวน : 3 โรง
ที่ตั้ง : ปราจีนบุรี
เชื้อเพลิง : บิทูมินัสผสมชีวมวล
กำลังการผลิตติดตั้ง : 426 เมกะวัตต์


โรงไฟฟ้าชีวมวล

จำนวน : 5 โรง
ที่ตั้ง : ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี
เชื้อเพลิง : เปลือกไม้,ไม้สับ,น้ำมันยางไม้
กำลังการผลิตติดตั้ง : 220.08 เมกะวัตต์


โรงไฟฟ้าจากน้ำมันยางดำ

จำนวน : 2 โรง
ที่ตั้ง : ปราจีนบุรี
วัตถุดิบ : น้ำมันยางไม้
กำลังการผลิตติดตั้ง : 70.04 เมกะวัตต์ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
  • ธุรกิจขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ
  • ธุรกิจขนถ่ายสินค้ากลางทะเล
  • ธุรกิจวิจัยต้นพลังงาน
  • ธุรกิจส่งเสริมการปลูกต้นพลังงาน
  • ธุรกิจผลิตเอทานอล (สายการผลิต 1)

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 223 เมกะวัตต์
โครงการโรงไฟฟ้าบิทูมินัสและซับบิทูมินัส 600 เมกะวัตต์
ธุรกิจผลิตเอทานอล (สายการผลิต 2) 82.50 ล้านลิตร/ปี
ธุรกิจผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน