ไฟฟ้าจากเทคโนโลยีสะอาด

ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส หนึ่งในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ จึงเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด ในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะหม้อต้มไอน้ำซึ่งเป็นหัวใจหลักในกระบวนการผลิต

โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส เลือกใช้เทคโนโลยีเตาเผาแบบหมุนเวียน CFB (Circulating Fluidized Bed) ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้วยความสามารถ ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้หลายประเภท และสามารถควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ได้ไม่เกิน 130 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐาน กำหนดอยู่ที่ 350 ส่วนในล้านส่วน) ที่ทำงานร่วมกับระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบป้อนปูนขาว ที่สามารถควบคุมการระบายก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ไม่เกิน 450 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐานกำหนดที่ 640 ส่วนในล้านส่วน )เชื้อเพลิงทั้งหมดจะถูกเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส ด้วยระบบเผาไหม้แบบสมบูรณ์ ซึ่งช่วยลดการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ ป้องกันการเกิดมลพิษ

นอกจากนี้เถ้าที่ได้หลังจากกระบวนเผาไหม้จะถูกนำไปผลิตปูนซีเมนต์ โดยไม่มีการปล่อยทิ้งให้เสียของ

โรงไฟฟ้าของเรายังใส่ใจต่อการดูแลและควบคุมเรื่องฝุ่น ด้วยการจัดเก็บเชื้อเพลิงด้วยอาคารจัดเก็บระบบปิด รวมถึงการติดตั้งระบบดักจับฝุ่นแบบ ไฟฟ้าสถิตย์ ESP (Electro Static Precipitator) ที่มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นได้ถึง 99.5% โครงการของเรามีค่าระบายอากาศจากปล่อง ที่ดีกว่ากฎหมายกำหนด ทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่มีค่าที่ดีกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้เรายังได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจาก ปล่องแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMs)