NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปจัดทำเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆในสำนักงาน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ