NPS จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 9 ”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 9 ” ในโรงเรียนชั้นประถมศึกษารอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยจัดให้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การให้ความรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสอดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ ผ่านกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน ซึ่งเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้