NPS สนับสนุนตลาดเกษตรอินทรีย์

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การขายผลผลิตทางการเกษตรในตลาดเกษตรอินทรีย์ ของโครงการผลิตและบริโภคเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ในชุมชน รวมทั้งสมาชิกในชุมชนและใกล้เคียงได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วย