NPS มอบความสุขแก่เยาวชน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 แก่โรงเรียน 20 โรงเรียน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดทักษะการเรียน มอบจักรยาน, อุปรณ์การเรียน, ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ, ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนพัฒนาโรงเรียน เป็นการให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในพัฒนาชุมชนต่อไป