NPS จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” เข้าสู่ปีที่ 7

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอสที่มีความเชี่ยวชาญด้านช่างไฟฟ้า ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)      ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 71 ” ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยเบื้องต้น รวมทั้งมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนให้กับสมาชิกในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น รวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของพลังงานที่มีอยู่จำกัด