NPS จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 16 ”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดประเมินพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงก่อนวัยเรียนอายุ 5 ขวบ ในกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 16 เป็นการส่งเสริมภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกทุกช่วงวัย ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า