NPS สนับสนุนการแพทย์ฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เป็นการให้ความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาจากแพทย์มากขึ้น โดยมี นพ. พนม สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้