NPS มอบความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ 2561

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้นำด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในสถานศึกษารอบพื้นที่โรงไฟฟ้าฯ ที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 20 โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมประกวดทักษะทางวิชาการ   กิจกรรมสันทนาการ และมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน เป็นการสร้างความสุข ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป