NPS จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปี 5 ”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ทำการประเมินพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงห้าขวบ  ในกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปี 5 หรือครั้งที่ 18" เป็นการใส่ใจในสุขภาพของสมาชิกทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว