NPS สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นการให้ความสำคัญในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน