NPS จับมือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จัดอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “เกษตรอินทรีย์กับการตลาด”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “เกษตรอินทรีย์กับการตลาด” ให้กับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ใน ต.เขาหินซ้อน ต.เกาะขนุน ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียงใน จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวิทยากรทรงคุณวุฒิทางการตลาดมาให้ความรู้ และยังได้มีการจัด ‘Mini Green Market’ ตลาดสีเขียวขนาดย่อม แสดงผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมาชิกฯ ซึ่งเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างกัน สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน