NPS จัดโครงการ “หน่วยแพทย์สัญจร” ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 13

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จัดโครงการ “หน่วยแพทย์สัญจร ปีที่ 13 หรือครั้งที่ 69” โดยมีแพทย์และทันตแพทย์ทำการตรวจสุขภาพและให้บริการทันตกรรม รวมไปถึงจัดให้มีช่างตัดผมมาให้บริการตัดผมแก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เป็นการให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง