NPS ร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้  โดยพนักงานจิตอาสาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ต่อร่างกายและกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ  เป็นการให้ความสำคัญด้านสุขภาพที่ดีของสมาชิกในชุมชน