NPS เพื่อน้อง อิ่มท้องอิ่มใจ

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอส ร่วมจัด “โครงการโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอสเพื่อน้อง อิ่มท้องอิ่มใจ”  โดยจัดให้มีกิจกรรม สันทนาการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีสะอาด  และการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเหียง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมด้านโภชนาการให้กับเยาวชน เมื่อเร็วๆนี้