NPS สนับสนุนเถ้าชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางเกษตร

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนเถ้าชีวมวลจากโรงไฟฟ้าพลังงานปลูกได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักผลไม้สดและการแปรรูป บ้านหนองทราย ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปเป็นวัสดุผสมดินในการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ เป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัวสมาชิกฯ และส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชน