NPS สนับสนุน “ปั่นเพื่อแม่ชมสวนพ่อ”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน และชมรมจักรยานตำบลเขาหินซ้อน สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ชมสวนพ่อ” โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนจำนวนมากร่วมปั่นจักรยานชมสวนพ่อ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน ร.9  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อเร็วๆนี้