NPS รับรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ปีที่ 9 ติดต่อกัน (ระดับเพชร)

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

 เมื่อเร็วๆนี้ นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ผู้บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ (ซ้าย) รับรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 9 ติดต่อกัน (ระดับเพชร)  จากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ขวา) แสดงถึงมาตรฐานการดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าของเอ็นพีเอสที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมมาโดยตลอด