NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในกิจกรรม “ทำนาย้อนยุค” โดยจัดให้มีการดำนาข้าวแบบโบราณ และการจัดทำแปลงสาธิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งสารตกค้างในผลผลิต เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการเกษตรวิถีไทยแบบดั้งเดิมให้คงอยู่กับเกษตรกรไทย