NPS สนับสนุน “ ผ้าป่าการศึกษาฯ ”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนงบประมาณ “ผ้าป่าการศึกษา สร้างโรงเรียนเพื่อนักเรียน” แก่โรงเรียนวัดดอนท่านา ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง