NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุกรักษ์ พลังงานสะอาด ปีที่ 8”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 8 ” โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสาระความรู้ต่างๆ ผ่านกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนานหลากหลายรูปแบบให้กับเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งกิจกรรมที่ให้ความสำคัญของการศึกษาและเยาวชนนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว