NPS สนับสนุน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการจัดงาน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี” ในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่มีประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวไทยพวนที่ดีงาม  รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตพืชเกษตรผสมผสานที่อุดมสมบูรณ์ นับเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งต่้อไป