NPS สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุน “กิจกรรมด้านการศึกษา” โดยมอบกระดาษ A4 เพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนตาม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” เมื่อเร็วๆนี้