NPS จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 20 ”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปีที่ 5 ครั้งที่ 20” โดยมีประชาชนในชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้านำบุตรหลานตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ มาใช้บริการการประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นการส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกในทุกช่วงวัยให้แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี