NPS ต้อนรับกรมการสรรพกำลัง ก.กลาโหม เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยคณะผู้บริหารเอ็นพีเอสให้การต้อนรับ พลตรีเพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่งคง ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เข้าชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ของโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม         อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่มีส่วนในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆนี้