NPS ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในวัดรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๘ วัด เป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่คู่กับชุมชน