NPS สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จัดกิจกรรม “วันดินโลก”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมใน “วันดินโลก” โดยสนับสนุนถุงผ้าสำหรับมอบให้ประชาชนผู้มาซื้อผลผลิตพืชผักจากตลาดสีเขียว ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาหิน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงผ้าซ้ำแทนการใช้ถุงพลาสติกและส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรฯในพื้นที่