NPS จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 8 ”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 8 ” โดยจัดให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน รวมไปถึงการสอนทำการ์ดอวยพรปีใหม่จากวัสดุเหลือใช้ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส