NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนแก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ที่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  เมื่อเร็วๆนี้