NPS รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนงบประมาณแก่เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ใน “วันรวมใจน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี” เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน ยากไร้ ด้อยโอกาส โดยมีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้