NPS จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก” เข้าสู่ปีที่ 6

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 22” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 โดยจัดให้มีการประเมินพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตด้านสมองและร่างกายของเด็ก โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอสมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก