NPS จัดหน่วยแพทย์สัญจร สนับสนุนอุปกรณ์ด้านทันตกรรมและปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.สต.

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้  จัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านทันตกรรมและปรับปรุงห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้เข้าถึงการบริการด้านทันตกรรมอย่างทั่วถึง