NPS ร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรั้ง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบุยายใบ และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ให้ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง บุคคลในครอบครัว สังคม ประเทศชาติต่อไป