NPS สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนเครื่องขยายเสียงให้แก่ชมรมแอโรบิกชุมชนบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ   จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย เป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพของชุนชนรอบโรงไฟฟ้า