NPS ร่วมกับ รพ.สต. จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก” ปีที่ 6 (ครั้งที่ 24) โดยจัดให้มีการประเมินพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพแก่บุตรหลานของสมาชิกในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 5 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองและร่างกาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในวัยแห่งการเจริญเติบโตและวัยแห่งการเรียนรู้ของเด็กที่จะเติบโตมาเป็นพลังพัฒนาชุมชนต่อไป