NPS ร่วมเติม “ตู้ปันสุข” ในชุมชน

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมเติมเครื่องอุปโภคบริโภคใน “ตู้ปันสุข” ภายในชุมชน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดการแบ่งปันจากผู้ให้ และบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของสมาชิกในชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า