NPS จัดกิจกรรม “ไลค์ แอนด์แชร์ เติมรัก ปันสุข” ในชุมชน

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมออนไลน์ “ไลค์ แอนด์แชร์ เติมรัก ปันสุข” ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ”ชุมชนรอบ NPS ฉะเชิงเทรา” โดยนำรายได้จากกการจัดกิจกรรมนำไปจัดซื้อสิ่งของอุปโภค-บริโภค เติมในตู้ปันสุขของสถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต และที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้หยิบของจากตู้ไปใช้ในการอุปโภค - บริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง