NPS ถวายเทียนพรรษาและแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 จำนวน 8 วัด ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชนและประชาชนรอบโรงไฟฟ้า NPS  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน พร้อมกับหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับวัดจำนวน  8 วัด ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  เป็นการร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป