NPS จัดโครงการ “เอ็นพีเอสห่วงใยเยาวชน ปลอดภัยไร้โควิด-19” มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ “เอ็นพีเอสห่วงใยเยาวชน ปลอดภัยไร้โควิด-19” โดยมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและแท่นกดแบบเหยียบ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส พร้อมคำอธิบายการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธี ให้กับสถานศึกษาจำนวน 16 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ล้างมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้