NPS ร่วมสร้างเครือข่ายการการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล” ซึ่งจัดโดยสถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการร่วมมือในฐานะภาคเอกชนในการสร้างเครือข่ายการการป้องกันอาชญากรรม ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน เมื่อเร็วๆนี้