NPS ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ฉะเชิงเทรา จำนวน 24 วัด

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ทำบุญทอดกฐินสามัคคี จำนวน 24 วัด ใน อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่สืบไป