NPS ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล 9 คน

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล 9 คน ส่งเสริมสุขภาพประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป ของเทศบาล ต.สนามชัยเขต และ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสามัคคีและมีความเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันในชุมชน