NPS สนับสนุนกิจกรรมวัน สวล.ไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ ประจำปี 2563

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้  สนับสนุนกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2563 โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์ปลา ปรับภูมิทัศน์ และเก็บวัชพืช บริเวณคลองท่าลาด อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและรักษาความสมดุลของแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในชุมชน