NPS ชวนน้องอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 10/2563

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้  จัดกิจกรรม “NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 10/2563 ณ โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งนอกเหนือจะจัดให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันแล้ว ยังให้ความรู้ในเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพันธุ์ผัก สำหรับจัดทำแปลงผักสวนครัวในรั้วโรงเรียน เพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันต่อไป