NPS รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ เข้าพบนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้พิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้