NPS จัดกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด และกิจกรรม NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 13

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 128 และกิจกรรม NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่มีความพิการทุกประเภท กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้รูปแบบ New normal โดยมอบหน้ากากอนามัย สบู่เหลวล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ และอาหารบรรจุกล่อง เพื่อเลี่ยงการสัมผัส พร้อมกันนี้ยังได้มอบพัดลมสำหรับใช้ภายในโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย