NPS ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน สนับสนุนน้ำใช้ในฤดูแล้ง

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปาร์ค 2 ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า สนับสนุนน้ำใช้ให้กับโรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ (รัฐประชาสามัคคี) ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง